Historik

Bäckfjärdens båtklubb historik 1980-2009 

Den 27:de augusti 1980 bildades Bäckfjädens BK av fem Domsjöbor. Nyttjanderätt till en bit mark fick man av dåvarande MoDo skog AB. Till en början lade man ut några bojar utanför en mindre brygganläggning, men redan sommaren 1981 utökades kajanläggningen med en buntläggningsponton från Köjaviken i Bjärtrå, som hade använts vid det då nedlagda sorteringsverket i Sandslån. 

Pontonen rensades från kranar och räls, bogserades till Bäckfjärden och ankrades upp. På så sätt fick man plats med ytterligare ett tiotal båtar. Utbyggnaderna finansierades med lotterier och bjudningsdanser. Nästa flytbrygga "lånades" från MoDo i samband med bygget av ny barktrumma i Alfredshem. 

Efterfrågan på platser ökade och vintern 1993 byggdes en flytbrygga av trä med betongflytelement på plats på isen. Antalet båtplatser ökade med ca 20. 

En stor anledning till att denna brygga byggdes var önskemål från Gene Fornby om en "öppen vy över fjärden" utan båtar.


Den gamla hamnen

1994 ordnades en farmartank för diesel med nyckelverk, som 2007 byttes till större tank i uppsamlingskärl, och ett nytt pumpställ på bränslebryggan. 

Den första pontonbryggan har under årens lopp åsamkat en del arbete på grund av läckage, ispress-skador m.m, vilket gjorde att funderingar på en ny hamn började ta form. Under 1999/2000 växte ett förslag fram med markbaserade bryggor. Den 24:de april -01 erhölls bygglov för den nya hamnen. 

År 2002 i februari lämnade ett tyskt företag in ansökan om att få bygga ett stort Spa-Hotell alldeles ovanför hamnen. De krävde att hamnen skulle flyttas. Intilliggande Själhällan blev då föremål för funderingar på en ny plats för hamnen, men av det hela blev intet. 

Den 17:de februari 2003 påbörjades arbetet med den nya hamnen med issågning och pålning för de nya kajerna. Under våren pågick arbetet med utgrävning av hamnbassäng, tillverkning av bryggplan samt montering av el och vatten på bryggorna. Arbetet fortsatte våren 2004 då den inre kajen färdigställdes.


Issågning påbörjad


Kajen börjar ta form


Den inre kajen påbörjad

Våren 2005 påbörjades byggandet av två båthus med totalt 14 båtplatser. Dessa färdigställdes under hösten. I samband med det bildades också en Båthusförening. En stor plan för parkering kom också till under den tiden. Två små stugor som användes som förråd har bytts ut mot ett större plåtförråd byggt i anslutning till ett av båthusen.

Klubbstuga med toalett, litet kök, och altan har ordnats utifrån en begagnad stuga som renoverats. Infartsvägen har försetts med elektriskt styrd bom.

2007 ordnade klubben så att ett utedass blev placerat i Genesöns västra vik, vilken är klubbens närmaste naturhamn.

Alla dessa arbeten är utförda av klubbens medlemmar, vilket är fantastiskt med tanke på tid som lagts ned.


När alla hjälps åt