Avgifter 2024

 

Medlemsavgift                  600:-   (Innehavare av båtplats, passiv medlem eller hyresgäst)

 

Båtplatsavgift                    (Avgift efter storlek på båtplats med c/c-mått på bomfästet.)

Bredd upp till 2,5 m:          500:-

2,5 m – 3 m:                        600:-

3 m – 3,5 m:                       700:-

3,5 m – 4 m:                       800:-

4 m – 4,5 m:                       900:-

4,5 m – 5 m:                       1 000:-

Hyresgäst på ledig plats (förskottsbetalning)

Mindre än 7 m:                  2 000:-

Över 7 m:                           2 500:- 

Arbetsplikt:

Båtplatsinnehavare som uteblir från arbetstillfälle:                           500:- 

Båtplatsinnehavare som uteblir från vakttjänst (natt):                      850:- 

 

Rampavgift (Ramp får endast användas av medlemmar. Medlemmar med båtplats använder rampen gratis)

Övriga medlemmar betalar per tillfälle:                                             250:-

(Pengarna inkasseras av den båtplatsinnehavare som låser upp bom)

 

Depositionsavgift (Gäller ordinarie båtplatser) 

Oavsett bredd och bommens längd:                                                   11 000:-

(Nya båtplatsägare betalar en kontantinsats)

Betalas inte tillbaka:                                                                             6 000:-

 

Årlig arrendekostnad (BBK:s markarrende med Örnsköldsviks Kommun för båthusägare och båtplatsinnehavare)

Båtplats:                             290:-

Båthus:                               132:-

Båtplats + båthus:              422:-

Uppställningsplatser:         126:- 

 

Kostnadsersättningar 2024 till styrelsens medlemmar

Ordförande:                       1 200:-

Kassör:                                1 200:-

Övriga ledamöter:              300:-

 

 

Milersättning (i vissa förekommande fall):                                       25:-/mil

 

Uppdaterad 2024-04-14