När vi ger oss ut på havet

Publicerad den 26 mars 2024

Det är ofta glest mellan båtarna på sjön och ytorna är av naturen stora. 

Vi vill ändå påminna om att följa allmänna rekommendationer:

·       Stanna hemma om du känner symtom på feber, snuva och hosta.

·       Tänk på att verkligen försöka minimera alla skaderisker i ditt båtliv.

·       Minimera antalet ombord till en "trygg grupp" som den närmaste familjen.

·       Tvätta händerna ofta med tvål och ha handsprit med ombord.

·       Lägger du till i gästhamn, följ hamnens rekommendationer.

·       I naturhamnar är det lätt att få rejäla avstånd mellan båtar och besättning.

·       Håll avstånd på bryggor och i land.

·       Håll avstånd mellan båtarna i hamn.

·       Använd flytväst, det minimerar risken för olyckor och drunkning.