Avgifter 

Bankgiro: 970-2564

Medlemsavgift:

600:-

(Innehavare av båtplats, passiv medlem eller hyresgäst)

Båtplatsavgift:

Avgift efter storlek på båtplats med c/c-mått på bomfästet.

Bredd

Upp till 2,5 m                                                                                              

500:-

2,5 m – 3 m                                                                                                

600:-

3 m – 3,5 m                                                                                                

700:-

3,5 m – 4 m                                                                                                

800:-

4 m – 4,5 m                                                                                                

900:-

4,5 m – 5 m                                                                                              

1 000:-

Hyresgäst på ledig plats: (förskottsbetalning)

Mindre än 7 m                                                                                           

1 500:-

Över 7 m                                                                                                   

2 000:-

Arbetsplikt:

Båtplatsinnehavare som uteblir från arbetstillfälle                                                

400:-

Båtplatsinnehavare som uteblir från vakttjänst (natt)                                           

800:-

Rampavgift:

Ramp får endast användas av medlemmar.

Medlemmar med båtplats använder rampen gratis.

Övriga medlemmar betalar per tillfälle:                                                                

200:-

Pengarna inkasseras av den båtplatsinnehavare som låser upp bom.

 Depositionsavgift:

Gäller ordinarie båtplatser. Oavsett bredd och bommens längd:                    

11 000:-

Nya båtplatsägare betalar en kontantinsats. Betalas inte tillbaka:                    

6 000:-

Årlig arrendekostnad (BBK:s markarrende med Örnsköldsviks Kommun) för båthusägare och båtplatsinnehavare:

Båtplats: 264:-

Båthus: 123:-

Båtplats + båthus: 386:-

Kostnadsersättningar 2023 till styrelsens medlemmar:

Ordförande                                                                                                     

1 200:-

Kassör                                                                                                          

1 200:-

Övriga ledamöter                                                                                            

300:-

Övriga kostnadsersättningar:

Arbetsledare                                                                                                   

300:-

Valberedning                                                                                                     

300:-

Milersättning (i vissa förekommande fall):                                                          

25:-/mil

Uppdaterad 2023-04-20