Funktionärer

Försäkringsombud: Styrelsen

Miljöombud: Håkan Wiberg

Webbansvarig: Styrelsen - Ulf Eklund

Brandskyddsansvarig: Håkan Wiberg

Revisor: Anders Olofsson

Revisorssuppleant: Rolf Sällström 

Valberedning: Styrelsen

Elansvarig: Niclas Öfverdahl

Vattenansvarig: Magnus Sällström

Repressentant VBF: Ronnie Söderström

Dieselmacken: Åke Westin

Hamnfogdar: Rolf Sällström och Lennart Eriksson

Båtplatsansvarig: Styrelsen - Martin Eklund

Utprickning Sandlågan: Styrelsen - Sören Olsson